Ribarska klisura

Rekla Mlava je na svom toku kroz Homolje usekla Ribarsku klisuru koja počinje od naselja Izvarica, a završava se na ivici Krepoljinsko-krupajske kotline. Ova klisura se pruža u dužini od 9.5 km, na kojoj je formirala tri velika uklještena meandra.

U jednom od erozivnih proširenja meandra smeštena je Donja Mala, niži deo naselja Ribare. Mlava je klisuru usekla u jurskim krečnjacima. Kod Izvarice, na početku klisure, Mlava je izgradila ivičnu epigeniju. Kod ribarske crkve Šupljaje, sa ovom klisurom spaja se epigenetska klisura Osaničke reke. Ribarska klisura je kompozitnog karaktera. Sastoji se od niza manjih proširenja između kojih su kanjonska suženja. Na jednom odseku u Ribarskoj klisuri nalazi se vrelo Lopušnja sa pećinskim otvorom, nizvodnije se nalaze još nekoliko manjih i neistraženih pećina. Za vreme rimskog doba, kroz klisuru je prolazio put „Via Militaris”. Na jednom vertikalnom odseku zvanom Grac (350 m n. v.), nalaze se očuvani ostaci kula stražara i temelji crkvice. Na ovom lokalitetu pronađeni su arheološki ostaci iz rimskog perioda. Ribarska klisura je poznata po živopisnoj i netaknutoj prirodi. Leti je posećuju mnogobrojni sportski ribolovci. Sa takvim prirodnim lepotama, lepo uređenom ribarskom crkvom i arheološkim ostacima iz rimskog doba, ova klisura ima veliki turistički potencijal koji treba da privuče mnogobrojne posetioce koji će se diviti takvim prirodnim lepotama. Ovde je moguće razvijati izletnički i eko turizam, kao i seoski turizam u naselju Ribare.

© 2017-2024 Завичајни музеј Хомоља у Жагубици
Трг Јована Шербановића 5 12320 Жагубица

Free Joomla templates by L.THEME