.

.

Етнолoшка изложба - традиционално наслеђе Хомоља

Аутор изложбе је етнолог Даница Ђокић.На изложби су приказани: стамбена архитектура, посуђе које се некада користило, храна: сва она коју је Хомоље у тадашње време давало, сегмент традиционале привреде, бачијско сточарство, елементи старе српске ношње којом су се очували „трвељи“ као оглавље које потиче из средње г века, али и архаична женска влашка ношња на којој је најупечатљивији детаљ прегача са ресама. Изложба такође садржи мотиве породичне славе и привредни део, који је Жагубицу претворио у варошицу и имао утицаја на формирање чаршије, а то су занати и угоститељство.

 

©2018 Завичајни музеј Хомоља у Жагубици
design by HW

Search