Бељаница

Бељаница је типична кречњачка планина и као таква богата је разноврсним површинским и подземним крашким облицима. Пружа се у правцу исток-запад (E-W) у дужини од око 30 km, а ширине је око 15 km. Има асиметричан изглед. Северне падине се благо спуштају према реци Млави, док се на југу, према Ресави завршава стрмим одсецима. Највиши врх је "Бељаница" 1339 m надмрске висине.

На Бељаници доминира крашки рељеф. По атрактивности се истичу увале Речке и Бусовата. На дну ових депресија формирани су бројни потоци чије воде нестају у понорима у суподини кречњачког обода. Вртаче су бројније од увала али су мање и обрасле шумском и травном вегетацијом, па су погодне за сточарство и земорадњу. Од површинских крашких облика на Бељаници се могу видети и Шкрапе. Шкрапе настају растварањем карбонатних стена под утицајем воде. На контакту северних падина Бељанице са Жагубичком и Крепољинско-крупајском котлином јављају се неколико јаких крашких врела (Жагубичко врело, Крупајско врело, Белосавац, Суводолско врело, Изваричко врело, Врело Мале Тиснице и Врело Лопушња) који представљају подземне крашке облике. Ова врела су природна богатства и велики туристички потенцијали општине Жагубица. Поред ових врела на Бељаници, у делу који припада општини Жагубице, налази се и мањи, али веома леп водопад који се зове "Бељанички Бук". Јужни ободи планине, који припадају општини Деспотовац, богати су бројним пећинама. Једна од њих је и Ресавска пећина која је најпосећенија и најбоље истражена пећина у Србији. У близини Ресавске пећине, на потесу званом Лисине, налази се и један већи водопад који се зиве "Бук" и заједно са пећином представља туристичке атракције са јужне стране Бељанице. Преко Бељанице води макадамски пут у правцу Жагубица-Бук-Бусовата-Речке-Сладаја (општина Деспотовац) у дужини од 49 km и који је повезан са најзначајнијом саобраћајницом Хомоља Петровац-Бор и Крепољин-Деспотовац. Због природних и еколошко-туристичких вредности од којих се издвајају: повољна надморска висина, очуваност пејзажа, чист планински ваздух, доста извора и водотока, бујна фегетација, разноврсна фауна, добра саобраћајна повезаност и друго, Бељаница има велике туристичке потенцијале за развој рекреативног, излетничког, зимског и еко туризма.

 

© 2017-2022 Завичајни музеј Хомоља у Жагубици
Трг Јована Шербановића 5 12320 Жагубица

Free Joomla templates by L.THEME