.

.

Изваричко врело

Изваричко врело извире из једне мање вртаче на надморској висини од 275 m. Има облик мањег језера пречника 10 m. налази се неких 500 m од насеља Изварица у његовом југоисточном делу. Врело је веома постојано и никад није пресушило. Вода овог врела је бистра, а мути се једино после великих киша или после наглог отапања снега. Стручњаци из биологије тврде да је флора у Изваричком врелу јединствена и ретка.

©2018 Завичајни музеј Хомоља у Жагубици
design by HW

Search