Crkva Svete Trojice u Žagubici

Crkva Svete Trojice nalazi se u samom centru Žagubice i okužena je visokim stablima lipa koja pružaju hlad i mir posetiocima ali i tokom perioda cvetanja šire divan miris. Građena u periodu od 1873. do 1875. godine, ova crkva predstavlja remek – delo duha romantizma i istoricizma toga doba.

U osnovi je jednobrodna građevina sa oltarskom i bočnim apsidama, kao i zvonikom. Prostorno je podeljena na oltar, naos i pripratu sa galerijom nad kojom je izveden zvonik. U crkvi se nalazi devetnaest ikona, rad slikara Nikole Markovića iz 1874. godine. U unutrašnjojsti, na severnom i južnom zidu bile su naslikane 23 figure svetitelja koje su krajem 20. veka prekrečene. Crkva poseduje i vredne primerke pokretnih ikona, bogosluženih knjiga i predmeta primenjene umetnosti, kao i komade crkvenog mobilijara. U porti istočno od oltarske apside nalazi se veliki nadgrobni spomenik u vidu krajputaša iz 1826. godine.

Samim tim što se crkva nalazi u centru naselja, veoma je posećena kako u danima velikih praznika, tako i ostalim danima u vreme bogosluženja. Crkva i porta su lepo uređene. Svake godine u dane sabora “Vrela Homolja” u porti održava se sabor starog srpskog pevanja “Srpski poj od iskona”. Pored crkve nalazi se parohijski dom u kom živi sveštenik sa svojom porodicom. Unutrašnjost crkve je nedavno ponovno obnovljena i oslikana i sada zrači u punom sjaju plavetnila, pružajući posetiocima osećaj svečanosti i posebnog duhovnog mira.

Crkva Svete Trojice

Crkva Svetog Georgija (Ribarska crkva Šupljaja)

Crkva Svetog Georgija ili poznatija kao Ribarska crkva Šupljaja smeštena je u naselju Ribare i predstavlja kulturno – istorijski spomenik Homolja. Od centra Ribara udaljena je 1.5 km i do nje vodi makadamski put koji je u odličnom stanju. Izgrađena je u blizini ušća Osaničke reke koja se uliva u Mlavu na potesu zvanom Šupljaja.

Prema predanju, crkva je zadužbina kneginje Milice. Po legendi, ovaj deo sela je dobio ime tako što je posle Kosovke bitke kneginja Milica prolazila ovim krajem i na ovom mestu je zastala i rekla kako je njeno srce šuplje jer je izgubila svog muža, kneza Lazara, pa je naredila da se tu izgradi crkva. I tako ovo mesto dobi ime Šupljaja, a takođe je i crkva u narodu poznata pod tim imenom.

Današnja crkva je podignuta na temeljima stare crkve koja je srušena za vreme turske vladavine. Gradnja crkve je počela 1928. godine, od strane majstora-neimara Ilije Tejića iz Ribara. Crkva je sazidana od tvrdog materijala, ima dva ulaza, glavni ulaz sa zapadne strane, dok je sporedni sa južne. Ikonostas u crkvi je od drveta, rezbaren je, ali ne u duborezu. Njega je uradio meštanin Josif Gligorijević. Ispred crkve se nalazi zvonara. Crkva ima sve potrebne relikvije i bogoslužbene knjige za obavljanje liturgije i činodejstva.

Crkvena slava je Đurđevdan (6. maja). U okolini crkve se nalazi nekoliko manjih izvora, u narodu poznatiji kao „kladenci Svetog Georgija”. Po narodnom verovanju, voda sa tih izvora je lekovita. Ribarska crkva je jedna od najlepših u Homolju. Priroda koja okružuje ovu bogomolju je melem za oči i lek za dušu. Svi stanovnici Homolja, a posebno Ribarci, ponose se svojom crkvom i redovno je posećuju. Zbog izrazito lepog prirodnog okruženja crkve, ovde je moguće razvijati izletnički turizam. U blizini same crkve nalaze se i dve reke bogate ribom, pa je prisustvo ribolovaca ovde svakodnevno.

Crkva Svetog Georgija (Ribarska crkva Šupljaja)