DEVOJAČKI MOST

Kameni most, u narodu poznatiji kao „Devojački most”, nalazi se u Homolju, na teritoriji opštine Žagubica. Izgrađen je na Brezničkoj reci, pritoci reke Mlave u Gornjačkoj klisuri, a udaljen je 1.3 km od manastira Gornjak, pokraj regionalnog puta Žagubica – Krepoljin – Petrovac na Mlavi. Temelji ovog mosta datiraju još iz perioda kada su Rimljani vladali ovim krajevima. Nekoliko puta je rušen i obnavljan, a poslednja obnova je bila davne 1909. godine i više od jednog veka kasnije ovom mostu je ponovo potrebna obnova i zaštita od daljeg urušavanja. Za samo Homolje vezuju se brojne legende, a jedna od njih vezana je upravo i za sam naziv “Devojački” koji je dobio kada su Turci odvodili devojke u harem, gde je jedna od devojaka bežeći od istih skočila sa mosta kako je ne bi odveli u sultanov harem i poginula na istom mestu.