“DRUGI SVETSKI RAT U HOMOLJU”

Izložba “Drugi svetski rat u Homolju”, čiji su autori Olivera Filipović i Milorad Đorđević, spada u red stalnih postavki Zavičajnog muzeja Homolja u Žagubici. Izložba predstavlja duboku analizu Drugog svetskog rata na ovim prostorima, gde će kroz segmente postavke posetioci imati priliku da se upoznaju sa glavnim akterima ovog burnog perioda u Homolju, a to su: nemačka okupaciona vlast predstavljena kroz vojno – građevinsku Organizaciju Tot koja je gradila prugu preko Crnog vrha, zatim četnički pokret Draže Mihailovića kome je Homolje bilo jedno od uporišta, kao i partizanski pokret koji je ovde prepoznat kroz lik i delo Jovana Šerbanovića iz Laznice.

Kroz drugi deo izložbe posetioci će moći da sagledaju život stanovnika Homolja pod okupacijom kao i u posleratnom periodu neposredno nakon oslobođenja i uspostavljanja nove vlasti.

Ova stalna postavka ima za cilj da očuva sećanje na važan deo istorije Homolja i da posetiocima pruži priliku da bolje razumeju kako je Drugi svetski rat oblikovao živote ljudi u ovom regionu. Kroz priče o preživelima, borcima i žrtvama, izložba će odati počast svim onima koji su svojim delovanjem obeležili ovaj period.