Zavičajni muzej Homolja u Žagubici

P1012515

Zavičajni muzej Homolja u Žagubici je muzej lokalne istorije. Osnovan je 04.03.2016. godine odlukom Skupštine opštine Žagubica, a započeo je sa radom 1. januara 2017. godine. U muzeju možete pogledati stalnu izložbenu postavku skulptura svetski priznatog i poznatog akademskog vajara Svetomira Arsića Basare. Zatim može se pogledati arheološka izložba “Ranovizantijski period u okolini Žagubice“ i istorijsko – etnološka izložba „Homolje – ostaci prošlosti“. Zavičajni muzej Homolja u Žagubici jednom mesečno organizuje i gostujuće izložbe iz cele Srbije. Na sajtu možete pogledati fotografije i virtualne ture stalnih izložbenih postavki i svih gostujućih izložbi koje su bile postavljene u muzeju. Zavičajni muzej Homolja u Žagubici možete posetiti svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova, a ulaz je besplatan.

Za sve informacije oko grupnih poseta muzeja ili poseta u dane vikenda možete dobiti na broj telefona 066-80-16-877, 060-27-26-164.

Očekujemo Vas. Dobro došli.

 

Preporuke za rad

ПРЕПОРУКЕ ЗА РАД ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ХОМОЉА У ВЕЗИ ПРЕВЕНЦИЈЕ COVID-19

 

 • Пре пуштања у рад ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ХОМОЉА, направити план рада, у погледу организације радног процеса и ангажмана потребног броја радника у условима примене неопходних мера заштите;
 • Ангажовати минималан (само неопходан) број радника по свим позицијама;
  По могућству формирати две или више екипа (смена) које ће се смењивати у погледу физичког доласка на посао, уз организовање рада од куће (праћење електронског претраживања и наручивање књига корисника од куће и др.);
 • Обезбедити потребну количину прописане личне заштитне опреме (ЛЗО) и дезинфекционих средстава;
 • Испланирати и обележити коридоре за кретање ПОСЕТИЛАЦА и запослених;
 • Обавезно ношење личне заштитне опреме запослених током боравка у просторији у којој бораве друге особе, као и оних који долазе у контакт са ПОСЕТИОЦИМА, или другим предметима који су предмет манипулације. Лична заштитна средства су: маске, рукавице, а у случају непосредног рада са корисницима или добављачима пожељно и наочаре или визири;
 • Придржавање мера социјалног дистанцирања (размак између 2 особе од 2 метра) било да се ради о запосленима или ПОСЕТИОЦИМА, осим у случају потребе предаје/преузимања опреме и материјала у оквиру радног процеса (свести на минимум ближи контакт од наведеног уз стриктне мере заштите - ЛЗО);
 • Број запослених и број посетилаца ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ХОМОЉА ускладити са доступном радном и манипулативном површином, имајући у виду правило социјалног дистанцирања, осим у горе наведеном случају предаје/преузимања;
 • Обезбедити довољну количину дезинфекционих средстава за дезинфекцију руку, радних и манипулативних површина;
 • Вршити дезинфекцију радних и манипулативних површина минимум на свака 2 сата рада, а на крају дана спровести темељно чишћење и дезинфекцију; Површине које долазе у контакт са корисницима (улазна врата, дежурни сто) дезинфиковати на 1 сат или чешће;
 • На сајту ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ХОМОЉА као и улазним вратима МУЗЕА навести правила понашања корисника у смислу примене мера заштите;
 • Улазак ПОСЕТИЛАЦА у простор ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ХОМОЉА мора бити контролисан од стране запослених на самом улазним вратима. Улаз кориснику је дозвољен само уз поседовање личних заштитних средстава и уз контролу броја корисника у простору ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ХОМОЉА;
 • На улазним вратима поставити сунђер или крпу добро натопљену дезинфекционим средством (дезобаријера);
 • На улазним вратима обезбедити дозер или боцу са распршивачем испуњеним дезинфекционим средством којим ће корисници дезинфиковати руке (рукавице);
 • Избећи укрштање коридора за кретање корисника са путевима кретања запослених;
 • Максимално редуковати ниво физичког контакта (посредног или непосредног) између ПОСЕТИЛАЦА и запослених који раде У МУЗЕЈУ.

Хвала на Разумевању

 

 У Жагубици. 10.05.2020.                                                                                                Д и р е к т о р

                                                                                                                                           Саша Илић

 

© 2017-2021 Завичајни музеј Хомоља у Жагубици
Трг Јована Шербановића 5 12320 Жагубица

Free Joomla templates by L.THEME