Crkva Svete Trojice u Žagubici

Crkva Svete Trojice se nalazi u centru naselja Žagubica. Podignuta je u periodu od 1873. do 1875. godine. Izvedena je u duhu romantičarskog istoricizma. U osnovi je jednobrodna građevina sa oltarskom i bočnim apsidama i zvonikom. Prostorno je podeljena na oltar, naos i pripratu sa galerijom, nad kojom je izveden zvonik. U crkvi se nalaze devetnaest ikona, rad slikara Nikole Markovića iz 1874. godine. U unutrašnjosti, na severnom i južnom zidu, bile su naslikane dvadeset i tri figure svetitelja koje su krajem 20. veka prekrečene. Crkva poseduje i vredne primere pokretnih ikona, bogoslužbenih knjiga i predmeta primenjene umetnosti, kao i komade crkvenog mobilijara. U porti se istočno od oltarske apside nalazi veliki nadgrobni spomenik, u vidu krajputaša iz 1826. godine. Samim tim što se crkva nalazi u centru naselja, veoma je posećena kako u dane velikih praznika tako i ostalim danima u vreme bogosluženja. Crkva i porta su lepo uređeni. Svake godine u dane sabora „Vrela Homolja”, u porti se održava sabor starog srpskog pevanja „Srpski poj od iskona”. Pored crkve se nalazi parohijski dom u kom živi sveštenik sa svojom porodicom.

© 2017-2024 Завичајни музеј Хомоља у Жагубици
Трг Јована Шербановића 5 12320 Жагубица

Free Joomla templates by L.THEME