Beljanica

Beljanica je tipična krečnjačka planina i kao takva bogata je raznovrsnim površinskim i podzemnim kraškim oblicima. Pruža se u pravcu istok-zapad (E-W) u dužini od oko 30 km, a širine je oko 15 km. Ima asimetričan izgled. Severne padine se blago spuštaju prema reci Mlavi, dok se na jugu, prema Resavi završava strmim odsecima. Najviši vrh je "Beljanica" 1339 m nadmrske visine.

Na Beljanici dominira kraški reljef. Po atraktivnosti se ističu uvale Rečke i Busovata. Na dnu ovih depresija formirani su brojni potoci čije vode nestaju u ponorima u supodini krečnjačkog oboda. Vrtače su brojnije od uvala ali su manje i obrasle šumskom i travnom vegetacijom, pa su pogodne za stočarstvo i zemoradnju. Od površinskih kraških oblika na Beljanici se mogu videti i Škrape. Škrape nastaju rastvaranjem karbonatnih stena pod uticajem vode. Na kontaktu severnih padina Beljanice sa Žagubičkom i Krepoljinsko-krupajskom kotlinom javljaju se nekoliko jakih kraških vrela (Žagubičko vrelo, Krupajsko vrelo, Belosavac, Suvodolsko vrelo, Izvaričko vrelo, Vrelo Male Tisnice i Vrelo Lopušnja) koji predstavljaju podzemne kraške oblike. Ova vrela su prirodna bogatstva i veliki turistički potencijali opštine Žagubica. Pored ovih vrela na Beljanici, u delu koji pripada opštini Žagubice, nalazi se i manji, ali veoma lep vodopad koji se zove "Beljanički Buk". Južni obodi planine, koji pripadaju opštini Despotovac, bogati su brojnim pećinama. Jedna od njih je i Resavska pećina koja je najposećenija i najbolje istražena pećina u Srbiji. U blizini Resavske pećine, na potesu zvanom Lisine, nalazi se i jedan veći vodopad koji se zive "Buk" i zajedno sa pećinom predstavlja turističke atrakcije sa južne strane Beljanice. Preko Beljanice vodi makadamski put u pravcu Žagubica-Buk-Busovata-Rečke-Sladaja (opština Despotovac) u dužini od 49 km i koji je povezan sa najznačajnijom saobraćajnicom Homolja Petrovac-Bor i Krepoljin-Despotovac. Zbog prirodnih i ekološko-turističkih vrednosti od kojih se izdvajaju: povoljna nadmorska visina, očuvanost pejzaža, čist planinski vazduh, dosta izvora i vodotoka, bujna fegetacija, raznovrsna fauna, dobra saobraćajna povezanost i drugo, Beljanica ima velike turističke potencijale za razvoj rekreativnog, izletničkog, zimskog i eko turizma.

 

© 2017-2021 Завичајни музеј Хомоља у Жагубици
Трг Јована Шербановића 5 12320 Жагубица

Free Joomla templates by L.THEME