Basara

kul basara

Rođen u selu Sevce, Kosovo i Metohija, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, 15. maj. 1928. (88 god.) Osnovnu školu pohađa u Sevcu, nižu gimnaziju u Uroševcu. U Nišu je 1948. godine upisao Školu za primenjenu umetnost. Godine 1953. je primljen na Akademiju za primenjenu umetnost u Beogradu, gde je diplomirao marta 1958. Na Višoj pedagoškoj školi u Prištini predaje vajanje i metodiku likovnog vaspitanja od 1962. Od 1973. profesor univerziteta, predavao na odseku za vajarstvo na Akademiji umetnosti u Prištini, sve do 1995. kada je penzionisan. Osnivač je Likovne kolonije u Dečanima. Inicira osnivanje Kluba likovnih umetnika Kosova i Metohije 1958. godine.

Piše studije o skulpturi, likovne kritike i pripovetke.
Živi i radi u Beogradu.

Članstvo u SANU
Odeljenje likovne i muzičke umetnosti: redovni član od 27.10.1994.

Pristupna akademska beseda
Izložio tri skulpture: Car Dušan i dva Oklopnika, i pročitao tekst: Na tragu porekla, na svečanom skupu 31.5.1995. Glas / SANU. OLMU. 382 : 6 (1996) 15-30.

Članstvo u drugim akademijama
ANUK, član od 1983. do ukidanja 1992.

Članstvo u stručnim udruženjima
ULUS; ULUK (Kosovo); SLUJ

Biografije i bibliografije
God. / SANU 102 (1996) 545-560; 109 (2003) 429-434.

Odbori
MO Odbor za proučavanje Kosova i Metohije, od 1996; MO Odbor za rečnik pojmova iz oblasti likovne umetnosti, od 1997; član Upravnog odbora Fonda za naučna istraživanja SANU, kao predstavnik odeljenja likovne i muzičke umetnosti, od 2.06.2005.

Priznanja i nagrade
Nagrada ULUS-a, 1969; Nagrada grada Prištine, 1971; Sedmojulska nagrada, 1978; Nagrada SLUJ, 1981; Nagrada AVNOJ-a, 1986; Vukova nagrada, 1998; Orden bratstva i jedinstva sa srebrnim vencem.

 

 

 

 

© 2017-2021 Завичајни музеј Хомоља у Жагубици
Трг Јована Шербановића 5 12320 Жагубица

Free Joomla templates by L.THEME