Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić saopštila je da resorno Ministarstvo za turizam u saradnji sa preko 80 kulturno turističkih atrakcija širom Srbije obeležava Svetski dan turizma. Povodom proslave ovog datuma, više od 80 kulturno turističkih atrakcija će besplatno otvoriti svoja vrata za građane u ponedeljak 27. septembra i utorak 28. septembra 2021. godine.

U tekstu o izložbi u Kulturnom centru Beograda, na razmeđu 60-tih i 70-tih godina prošlog veka, Jerko Denegri navodi da ona predstavlja jedan sažeti izbor materijala izlaganog u sekciji Kompjuteri i vizuelna istraživanja u okviru međunarodne manifestacije Tendencije 4, održane 1969. godine, u Zagrebu. U istom tekstu nalaze se i sledeći navodi: "U dosadašnjoj praksi upotrebe kompjutera u svrhe plastičnog oblikovanja, najčešće se koristio postupak grafičkog predstavljanja različitih numerički zasnovanih struktura", "rad na kompjuterskoj grafici podrazumeva, kao i u svakoj drugoj umetničkoj operaciji, jedan lični stav pri izboru polaznih plastičkih pretpostavki.

Izložba slika, kostima i lutaka Tine Leposavić

...Zadovoljna sam sasvim malom količinom stvarnosti...

Likovni svet Tine Leposavić satkan je od nevidljivih niti koje spajaju rad u pozorištu i slikarstvo, igre dvodimenzionalnih slika i trodimenzionalnih marioneta, glavnih junaka scene i marginalizovanih, napuštenih likova behind the scenes. Jer nemoguće je uvek iznova postavljati živu scenografiju sa marionetama, kako bi se produžio utisak celovitosti jedne predstave. Možda je to zapravo način na koji Tina Leposavić i bira da odgovori, prenoseći pozorišne lutke na dvodimenzionalno platno, ne gubeći pritom kontekst njihovih ličnih priča. Međusobna preplitanja takve likovne prakse i profesionalnog rada u pozoristu doprinela su da ova dva segmenta Tininog izraza budu neraskidivo povezana, protkana i uzajamno podsticajna, utemeljena na opažanju, čulima, materiji.

© 2017-2021 Завичајни музеј Хомоља у Жагубици
Трг Јована Шербановића 5 12320 Жагубица

Free Joomla templates by L.THEME