Arheološka istraživanja Zavičajnog muzeja "Homolje" Žagubica

 Arheoloska istrazivanja Zavicajni muzej ZagubicaNa teritoriji opštine Žagubica, u okviru Zavičajnog muzeja „Homolje“ , u toku je niz aktivnosti na aktiviranju postojećih i otkrivanju novih arheoloških nalazišta, čije bi stavljanje u funkciju – sa naučnog i turističkog aspekta uticalo na kompletno pozicioniranje ove destinacije. Istraživanja se sprovode sa istorijskog i arheološkog stanovišta, a sve pod patronatom Narodnog muzeja iz Požarevca.Prema rečim direktora Narodnog muzeja u Požarevcu, kao i profesora istorije sa Filozofskog fakulteta u Beogradu i arhitekata, ovo područje je bogato istorijskim i arheološkim nalazištima, od kojih se može izdvojiti ''Pčelinji krš'' u naselju Laznica - nalazište izuzetno značajno sa naučnog stanovišta. Ozbiljna turistička ponuda koja bi zatim uključila sve što područje sadrži, prezentovano na adekvatan način, za ozbiljne turiste - treba da bude okosnica daljih koraka razvoja turizma i prilika za dalji razvoj ovog kraja.

Sa stanovišta marketinga u turizmu, prisutnost velikog broja atrakcija na geografski malom prostoru, kakav su i arheološka nalazišta, uz očuvani biodiverzitet, nezagađenost, etno motive, sa posebnim akcentom na prirodne, a ne izgrađene atrakcie, najbolji je, neprocenjivi i veoma redak resurs za kvalitetno pozicioniranje jedne destinacije. A upravo svim tim se opština Žagubica, koja se teritorijalno poklapa sa područjem Homolja, može pohvaliti

© 2017-2021 Завичајни музеј Хомоља у Жагубици
Трг Јована Шербановића 5 12320 Жагубица

Free Joomla templates by L.THEME