Projekat pod nazivom „Podizanje svesti o značaju arheološkog nasleđa“, koji finansira Ministarstvo kulture i informisanja Srbije, predstavlјen je i u Žagubici.Projekat je delo Srpskog arheološkog društva i predsednika dr Adama Crnobrnje, a svrha je podizanje svesti o značaju arheološke baštine, upoznavanje sa propisima i procedurama, Međunarodnim konvencijama i zakonskom regulativom radi zaštite, očuvanja i promovisanja arheološkog nasleđa.

Dana 15. novembra 2017. godine sa četvororazrednim kombinovanim odeljenjem učiteljica Zvonimirka Jovičić održala je dvočas po principu horizontalno-vertikalne integracije.Reč je o nastavnom predmetu Svet oko nas / Priroda i društvo i nastavnom predmetu Narodna tradicija. Dvočas je realizovan izvan učionice u prisustvu kolega i direktorke škole, a najveći deo vremena iskorišćen je za rad u Zavičajnom muzeju Homolja u Žagubici.

Etnografska izložba u muzeju Homolja u Žagubici za posetioce će biti otvorena narednih godinu dana. Autor izložbe je etnolog Danica Đokić.Na izložbi su prikazani: stambena arhitektura, posuđe koje se nekada koristilo, hrana: sva ona koju je Homolje u tadašnje vreme davalo, segment tradicionale privrede, bačijsko stočarstvo, elementi stare srpske nošnje kojom su se očuvali „trvelji“ kao oglavlje koje potiče iz srednje g veka, ali i arhaična ženska vlaška nošnja na kojoj je najupečatljiviji detalj pregača sa resama. Izložba takođe sadrži motive porodične slave i privredni deo, koji je Žagubicu pretvorio u varošicu i imao uticaja na formiranje čaršije, a to su zanati i ugostiteljstvo.

Tags: ,

 Arheoloska istrazivanja Zavicajni muzej ZagubicaNa teritoriji opštine Žagubica, u okviru Zavičajnog muzeja „Homolje“ , u toku je niz aktivnosti na aktiviranju postojećih i otkrivanju novih arheoloških nalazišta, čije bi stavljanje u funkciju – sa naučnog i turističkog aspekta uticalo na kompletno pozicioniranje ove destinacije. Istraživanja se sprovode sa istorijskog i arheološkog stanovišta, a sve pod patronatom Narodnog muzeja iz Požarevca.

© 2017-2021 Завичајни музеј Хомоља у Жагубици
Трг Јована Шербановића 5 12320 Жагубица

Free Joomla templates by L.THEME