Археолошка истраживања Завичајног музеја "Хомоље" Жагубица

На територији општине Жагубица, у оквиру Завичајног музеја „Хомоље“ , у току је низ активности на активирању постојећих и откривању нових археолошких налазишта, чије би стављање у функцију – са научног и туристичког аспекта утицало на комплетно позиционирање ове дестинације. Истраживања се спроводе са историјског и археолошког становишта, а све под патронатом Народног музеја из Пожаревца.

 Према речим директора Народног музеја у Пожаревцу, као и професора историје са Филозофског факултета у Београду и архитеката, ово подручје је богато историјским и археолошким налазиштима, од којих се може издвојити ''Пчелињи крш'' у насељу Лазница - налазиште изузетно значајно са научног становишта. Озбиљна туристичка понуда која би затим укључила све што подручје садржи, презентовано на адекватан начин, за озбиљне туристе - треба да буде окосница даљих корака развоја туризма и прилика за даљи развој овог краја.

Са становишта маркетинга у туризму, присутност великог броја атракција на географски малом простору, какав су и археолошка налазишта, уз очувани биодиверзитет, незагађеност, етно мотиве, са посебним акцентом на природне, а не изграђене атракцие, најбољи је, непроцењиви и веома редак ресурс за квалитетно позиционирање  једне дестинације. А управо свим тим се општина Жагубица, која се територијално поклапа са подручјем Хомоља, може похвалити

© 2017-2021 Завичајни музеј Хомоља у Жагубици
Трг Јована Шербановића 5 12320 Жагубица

Free Joomla templates by L.THEME