Бељаница

Бељаница је типична кречњачка планина и као таква богата је разноврсним површинским и подземним крашким облицима. Пружа се у правцу исток-запад (E-W) у дужини од око 30 км, а ширине је око 15 км. Има асиметричан изглед. Северне падине се благо спуштају према реци Млави, док се на југу, према Ресави, завршава стрмим одсецима. Највиши врх је „Бељаница" са 1339 м надморске висине.

На Бељаници доминира крашки рељеф. По атрактивности се истичу увале Речке и Бусовата. На дну ових депресија формирани су бројни потоци чије воде нестају у понорима у суподини кречњачког обода. Вртаче су бројније од увала, али су мање и обрасле шумском и травном вегетацијом, па су погодне за сточарство и земљорадњу. Од површинских крашких облика на Бељаници се могу видети и шкрапе. Шкрапе настају растварањем карбонатних стена под утицајем воде. На контакту северних падина Бељанице са Жагубичком и Крепољинско-крупајском котлином јављају се неколико јаких крашких врела (Жагубичко врело, Крупајско врело, Белосавац, Суводолско врело, Изваричко врело, Врело Мале Тиснице и Врело Лопушња) који представљају подземне крашке облике. Ова врела су природна богатства и велики туристички потенцијали општине Жагубица. Поред ових врела на Бељаници, у делу који припада општини Жагубица, налази се и мањи, али веома леп водопад који се зове „Бељанички Бук". Јужни ободи планине, који припадају општини Деспотовац, богати су бројним пећинама. Једна од њих је и Ресавска пећина која је најпосећенија и најбоље истражена пећина у Србији. У близини Ресавске пећине, на потесу званом Лисине, налази се и један већи водопад који се зове „Бук" и заједно са пећином представља туристичку атракцију са јужне стране Бељанице. Преко Бељанице води макадамски пут у правцу Жагубица - Бук - Бусовата - Речке - Сладаја (општина Деспотовац) у дужини од 49 км, који је повезан са најзначајнијом саобраћајницом Хомоља Петровац - Бор и Крепољин - Деспотовац. Због природних и еколошко  -туристичких вредности, од којих се издвајају: повољна надморска висина, очуваност пејзажа, чист планински ваздух, доста извора и водотока, бујна фегетација, разноврсна фауна, добра саобраћајна повезаност и друго, Бељаница има велике туристички потенцијал за развој рекреативног, излетничког, зимског и еко туризма.

 

© 2017-2024 Завичајни музеј Хомоља у Жагубици
Трг Јована Шербановића 5 12320 Жагубица

Free Joomla templates by L.THEME