Прераст Самар

На територији Хомоља, у његовом југоисточном делу, налази се камени мост, односно прераст који се назива Самар. Испод прерасти Самар протиче речица Пераст, која је некад протицала кроз пећину чији остатак представља ова прераст. Прераст Самар има лучни облик.

Дужина прерасти износи 10 m, ширина 14 m, а висина 15 m. Свод лежи на стубовима чија је девљина 18 и 20 m. Сматра се да је ова прераст настала на активном раседу, на месту понирања речице Пераст. На активност овог раседа указује нагла промена пада речног корита речице Пераст. прераст самар је типичан кречњачки лук у речној долини, која по постанку одговара флувио-крашком рељефу. Од насеља Жагубица прераст Самар је удаљена неких двадесетак километара у правцу према Бору. Од регионалног пута Жагубица - Бор одваја се макадамски пут који води до прерасти.  Саму прераст окружује живописна и нетакнута природа, а жубор речице Пераст доприноси још већој лепоти самог предела. Прераст Самар је под заштитом државе као споменик природе треће категорије.

© 2017-2022 Завичајни музеј Хомоља у Жагубици
Трг Јована Шербановића 5 12320 Жагубица

Free Joomla templates by L.THEME