Млава

Млава представља главни речни ток, хидрографску артерију Хомоља. Настаје од снажног Жагубичког врела, а неких 150 m низводније прима реку Тисницу која у летњим месецима пресушује. Ток Млаве се може поделити у три сливна подручја: горњи - Хомоље, средњи - Млава и доњи - Стиг.

Млава најпре тече кроз Жагубичку котлину у дужини од 11,5 km. Код насеља Изварица, напушта равну котлину, и улази и епигенетску Рибарску клисуру. Кроз Рибарску клисуру тече у дужини од 9,5 km. Затим, када изађе из Рибарске клисуре тече неких 7 km кроз Крепољинско-крупајску котлину, да би потом ушла у Горњачку клисуру и кроз њу текла неких 16 km и изласком из ње напустила подручје Хомоља. У Рибарској клисуру Млава је усекла три меандра, а у Горњачкој четири. Укупна дужина Млаве кроз Хомоље износи 44 km, а до ушћа у Дунав дужина реке је 158 km. Вредности протицаја на Млави су различити и на њих утичу атмосферске падавине и отапање снега на оближњим планинама. Највећи протицај Млава има у априлу, а најмањи у септембру. Млава има зеленкасту боју на коју највише утиче зеленило које се налази уз саму реку и флора која се у њој налази. У реци се могу наћи различите врсте рибе од којих је најпознатија "Млавска" пастрмка. Поред пастрмке доста је заступљен скобаљ, клен и кркуша. Река Млава је у свом току кроз Хомоље донекле задржала карактеристике чисте планинске реке, али вода ипак није за пиће јер је све више отпада које становништво неконтролисано баца у реку, што је за сваку осуду и томе се што пре мора стати у крај. Надлежне институције се овим проблемом морају више позабавити јер не смемо дозволити уништавање и загађивање највећег блага које у Хомољу имамо. Млава као туристички мотив и објекат има велике вредности и функције. Привредне функције су водопривреда и хидроенергија, а атрактивне и рекреативне функције које има су врела, клисуре, рибњаци, спортски риболов и рекреативни амбијент. На појединим секторима долине рекреативне вредности реке појачавају питоми пејизажи приобаља који су погодни за излете (пикнике) и спортске активности. Најлепши деолови тока Млаве кроз Хомоље представљају клисуре и меандри које је у њима усекла. Прави куриозитет представља део Рибарске клисуре, где је брза и хучна Млава направила меандар скоро кружног облика. У том меандру међу литицама смештемо је идилично село Рибаре, најлепши кутак за сеоски туризам.

 

© 2017-2022 Завичајни музеј Хомоља у Жагубици
Трг Јована Шербановића 5 12320 Жагубица

Free Joomla templates by L.THEME