Утврђење Градац се налази седам километара источно од Крепољина, на узвишењу које доминира долином Млаве, на почетном делу Горњачко-рибарске клисуре. Управо на том месту Млава прави велику окуку, пробијајући се око кршевитих литица Ђуле.

Повољан положај за контролу пута, који је долином Млаве водио у рудоносне крајеве Источне Србије, одређивао је стратешки значај овог утврђења, а конфигурација терена је утицала на његов неправилан облик прилагођен литицама, које су га штитиле са три стране. Најприступачнији је био прилаз са југозапада.

Због густог растиња и неприступачности, врло су слабо видљиви бедеми и пратећи објекти, а вероватно је постојало и подграђе. Камени бедеми утврђења дебели су око једног метра. Археолошким истраживањима 1981. године обухваћена је само црква скромних димензија 9.85 х 4.75 м, очувана до висине од једног метра, која се налази на источном ободу утврђења. Великим делом је пре истраживања била опљачкана и уништена од стране трагача за благом. Имала је једнобродну основу са полукружном апсидом на истоку и припратом на западу. На зидовима су очувани трагови живописа, а у припрати две зидане гробнице у којима су вероватно били сахрањени ктитори цркве. Зидана је директно на стени, са видљивим траговима старијег објекта.

За поуздано датовање читавог утврђења и саме цркве биће неопходна додатна истраживања читавог комплекса. На основу постојећих скромних података, претпоставља се да је коришћено са прекидима од рановизантијског до позно средњовековног периода.

 

© 2017-2024 Завичајни музеј Хомоља у Жагубици
Трг Јована Шербановића 5 12320 Жагубица

Free Joomla templates by L.THEME