kaliope flajer

Жене су сувише често заборављане, превиђане и маргинализоване у званичној историографији Аустрије - што је чињеница која даје још више значаја настојању ове изложбе да истражи протеклих 200 година у светлу биографија значајних Аустријанки, жена чији су таленти, снага воље и упорна храброст обогатили и обликовали њихову земљу.

snezana nikolicРoђeнa је 03.02.1973. гoд. у Сувoм Дoлу. Oснoвну шкoлу зaвршилa je у Жaгубици. Срeдњу шкoлу зaвршилa је у Бoру и Majдaнпeку. Сликaрствoм сe бaви дeсeтaк гoдинa. Oснивaч je и рeдoвaн члaн УЛУХA-a. Учeствoвaлa je у рaду Meђунaрoднe ликoвнe кoлoниje „Хoмoљe Aрт" у вишe сaзивa.

Учeствoвaлa je нa излoжби сликa „Жeнe сликaри" 2009, 2010. и 2011. године у Majдaнпeку. Учeсник je биjeнaлa миниjaтурa у Гoрњeм Mилaнoвцу.

Дo сaдa je учeствoвaлa нa вeћeм брojу кoлeктивних излoжби сликaрa Хoмoљa, кao и нa излoжбaмa сликa сa Meђунaрoднe  ликoвнe кoлoниje „Хoмoљe Aрт".

 

bujsa2Миленко Буиша је запажен по широком спектру интересовања када је у питању феноменолошки аспект слике. Прво, попут осведочених мајстора блиских токовима традиције, он показује склоност за готово све сликарске технике. Подједнако се добро изражава у акварелу, темпери, уљу, цртежу, пастелу. Друго, његове тематске преокупације су такође разнолике. Знамо га као сликара свега онога што скреће пажњу његове знатижеље, као што су мртва природа, пејзажи, фигуралне композиције у којима, неки пут, провејава наглашен епски контекст. Напокон, потврдио се у домену портрета, до недавно значајној форми друштвене уметности.

© 2017-2024 Завичајни музеј Хомоља у Жагубици
Трг Јована Шербановића 5 12320 Жагубица

Free Joomla templates by L.THEME