Снежана Николић Снеки

snezana nikolicРoђeнa је 03.02.1973. гoд. у Сувoм Дoлу. Oснoвну шкoлу зaвршилa je у Жaгубици. Срeдњу шкoлу зaвршилa је у Бoру и Majдaнпeку. Сликaрствoм сe бaви дeсeтaк гoдинa. Oснивaч je и рeдoвaн члaн УЛУХA-a. Учeствoвaлa je у рaду Meђунaрoднe ликoвнe кoлoниje „Хoмoљe Aрт" у вишe сaзивa.

Учeствoвaлa je нa излoжби сликa „Жeнe сликaри" 2009, 2010. и 2011. године у Majдaнпeку. Учeсник je биjeнaлa миниjaтурa у Гoрњeм Mилaнoвцу.

Дo сaдa je учeствoвaлa нa вeћeм брojу кoлeктивних излoжби сликaрa Хoмoљa, кao и нa излoжбaмa сликa сa Meђунaрoднe  ликoвнe кoлoниje „Хoмoљe Aрт".

 

Aктивнo сe бaви грaвирaњeм у рaзличитим мaтeриjaлимa (кaмeну, стaклу…) и бaви сe изрaдoм умeтничких прeдмeтa и миниjaтурa.

 Живи и рaди у Сувoм Дoлу и инспирaциja су joj ћeркe Maгдaлeнa и Aнђeлинa.

Snezana Nikolic virtual

 

Критика:

У личном трагању девојке, жене и мајке, Снежана упорно покушава да пронађе себе. Тежећи да свој ликовни израз усклади кроз истински занос и ток мисли, упућена на свакодневницу и давања, она путем спирала и увијених форми прави опну. Све своје смешта баш ту, при себи, у окриљу личне заштите. Често нејасних трзаја, у једном тренутку и превише објашњених, док у следећем описује осећај сигурности или управо њен недостатак. Усплахиреност мајке што бди, као и „животињски" снажне енергије која подупире то бдење.

Палета ове сликарке је час у снажном колориту, час гамски решена где кроз слојевите прелазе оправдава форме вијугаве и описне. Симболичко обраћање и потреба да се сугестивним путем утиче на проблематику коју обрађује, чак одлази до границе буквалног.

Поред тема које се могу сагледати као свијевијна исповест, Снежана се на потпуно другачији начин дотиче природе. Инспирисана пределима који се годинама филтрирају кроз њену опсервацију, рукопис у потезу долази чак и до апстрактног схватања. Поједине површине функционалне су саме за себе и могу се доживети без довођења у везу материјалним и опипљивим. Потребу за експериментом и новим спзнајама кроз материјал који користу у раду провлачи кроз своје стваралаштво.

Уз захвалност на храбрости и указаном поверењу, немим посматрачима, конзументима уметности, преостаје пажљиво посматрање ових доживљаја, записа и опомена које ова сликарка таложи. Енергичним и смелим излетима са још пуно простора за напредак и дубље проматрање садржине слике огледа се само њена бит.

Дип. Сликар

Марија Алексић

© 2017-2023 Завичајни музеј Хомоља у Жагубици
Трг Јована Шербановића 5 12320 Жагубица

Free Joomla templates by L.THEME