POSETA DELEGACIJE OPŠTINE ŠAMAC POVODOM SABORA “JEDAN NAROD, JEDAN SABOR – SRBIJA I SRPSKA”

Povodom sabora “Jedan narod, jedan sabor – Srbija i Srpska” u subotu 8. juna u opštini Žagubica boravila je delegacija prijateljske opštine Šamac iz Republike Srpske.

Gospodin Simo Varadinović, predsednik Skupštine opštine Šamac i gospodin Mišo Dervenić, načelnik Službe za društvene delatnosti i poslove civilne zaštite su tim povodom zajedno sa Oliverom Pauljeskić, predsednicom Skupštine opštine Žagubica i saradnicima posetili i Zavičajni muzej Homolja u Žagubici, gde im je srdačnu dobrodošlicu poželeo direktor muzeja Saša Ilić.

Tokom posete članovi delegacije imali su mogućnost da se upoznaju sa izložbenom postavkom “Ranovizantijski period u okolini Žagubice” koja predstavlja prikaz nasleđa koje je ostavio vizantijski period u ovome kraju, zatim stalnom etnološkom postavkom “Ostaci prošlosti Homolja” koja predstavlja dragocenu zbirku predmeta koji su krasili živote ljudi na ovim prostorima u prošlim vremenima, kao i izložbama “Drugi svetski rat u Homolju” i “Basara”, koje se takođe nalaze u sklopu stalnih postavki Zavičajnog muzeja Homolja u Žagubici.