Javne nabavke – radovi

Radovi na sanaciji i revitalizaciji kuće Narodnog heroja Jovana Šerbanovića u Laznici – javna nabavka radova male vrednosti 2018

Radovi na sanaciji i revitalizaciji kuće Narodnog heroja Jovana Šerbanovića u Laznici – javna nabavka radova male vrednosti 2019

Radovi na sanaciji i revitalizaciji kuće Narodnog heroja Jovana Šerbanovića u Laznici – javna nabavka radova male vrednosti 2020