Etnološka izložba - „Tradicionalno nasleđe Homolja"

Autor izložbe je etnolog Danica Đokić. Na izložbi su prikazani: stambena arhitektura, posuđe koje se nekada koristilo, hrana: sva ona koju je Homolje u tadašnje vreme davalo, segment tradicionalne privrede, bačijsko stočarstvo, elementi stare srpske nošnje kojom su se očuvali „trvelji” kao oglavlje koje potiče iz srednjeg veka, ali i arhaična ženska vlaška nošnja, na kojoj je najupečatljiviji detalj pregača sa resama. Izložba, takođe, sadrži motive porodične slave i privredni deo, koji je Žagubicu pretvorio u varošicu i imao uticaja na formiranje čaršije, a to su zanati i ugostiteljstvo.

 

© 2017-2023 Завичајни музеј Хомоља у Жагубици
Трг Јована Шербановића 5 12320 Жагубица

Free Joomla templates by L.THEME