Prerast Samar

Na teritoriji Homolja, u njegovom jugoistočnom delu, nalazi se kameni most, odnosno prerast koji se naziva Samar. Ispod prerasti Samar protiče rečica Perast, koja je nekad proticala kroz pećinu čiji ostatak predstavlja ova prerast. Prerast Samar ima lučni oblik.

Dužina prerasti iznosi 10 m, širina 14 m, a visina 15 m. Svod leži na stubovima čija je devljina 18 i 20 m. Smatra se da je ova prerast nastala na aktivnom rasedu, na mestu poniranja rečice Perast. Na aktivnost ovog raseda ukazuje nagla promena pada rečnog korita rečice Perast. prerast samar je tipičan krečnjački luk u rečnoj dolini, koja po postanku odgovara fluvio-kraškom reljefu. Od naselja Žagubica prerast Samar je udaljena nekih dvadesetak kilometara u pravcu prema Boru. Od regionalnog puta Žagubica - Bor odvaja se makadamski put koji vodi do prerasti. Samu prerast okružuje živopisna i netaknuta priroda, a žubor rečice Perast doprinosi još većoj lepoti samog predela. Prerast Samar je pod zaštitom države kao spomenik prirode treće kategorije.

© 2017-2021 Завичајни музеј Хомоља у Жагубици
Трг Јована Шербановића 5 12320 Жагубица

Free Joomla templates by L.THEME