Homolje - ostaci prošlosti

Formiranjem stalne postavke u Zavičajnom muzeju Homolja teži se da se u što većoj meri zaokruži celokupan život na teritoriji Homolja. Nova postavka je koncipirana tako da se hronološki periodi zaokružuju predstavljajući jedinstvenu celinu kulturne baštine Homolja.

Stalna postavka Zavičajnog muzeja Homolja u Žagubici je potreba da se javnosti prezentuju predmeti koji se čuvaju u našem muzeju. Da bi se ovaj poduhvat ostvario sačinjen je višegodišnji projekat koji je ove godine jednim delom finansiran sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

© 2017-2021 Завичајни музеј Хомоља у Жагубици
Трг Јована Шербановића 5 12320 Жагубица

Free Joomla templates by L.THEME